Norm

NEN-EN 1993-2+C1:2011 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 2: Stalen bruggen

Volledig inclusief:

137,40

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 114
Commissie TGB Staalconstructies
Gepubliceerd op 01-12-2011
Taal Nederlands
NEN-EN 1993-2 geeft een algemene basis voor het constructief ontwerp en de berekening van stalen bruggen en stalen onderdelen van staal-betonbruggen. Ze geeft bepalingen die de in de verschillende delen van EN 1993-1 vermelde overeenkomstige bepalingen aanvullen, wijzigen of vervangen. (2) De criteria voor het ontwerp en de berekening van staal-betonbruggen zijn vermeld in EN 1994-2. (3) Het ontwerp en de berekening van kabels met hoge sterkte en aanverwante onderdelen zijn opgenomen in EN 1993-1-11. (4) Deze Europese norm heeft uitsluitend betrekking op de weerstand, de bruikbaarheid en de duurzaamheid van brugconstructies. Andere aspecten van het ontwerp en de berekening zijn buiten beschouwing gelaten. (5) Voor de uitvoering van stalen brugconstructies behoort rekening te zijn gehouden met EN 1090. OPMERKING Zolang EN 1090 nog niet beschikbaar is, is een voorlopig advies in bijlage C vermeld. (6) De uitvoering is behandeld voor zover dit noodzakelijk is om de kwaliteit aan te geven van de te gebruiken constructiematerialen en -producten evenals het vereiste niveau van het vakmanschap dat nodig is om te voldoen aan de aannamen van de ontwerp- en berekeningsregels. (7) Speciale eisen voor het ontwerp en berekening bij aardbeving zijn niet opgenomen. Hiervoor behoren de in EN 1998 vermelde eisen te zijn geraadpleegd, die de regels van EN 1993-2 specifiek voor dit doel aanvullen of wijzigen.

Details

ICS-code 91.010.30
91.080.10-10
93.040
Nederlandse titel Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 2: Stalen bruggen
Engelse titel Eurocode 3: Design of steel structures - Part 2: Steel Bridges
Vervangt
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen