Norm

NEN-EN 303-5:2012 en

Centrale-verwarmingsketels - Deel 5: Centrale-verwarmingsketels voor vaste brandstoffen, met de hand of automatisch gestookt, nominale belasting tot 500 kW - Termen en definities, eisen, beproeving en merken

98,50

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 81
Commissie CV- en warmwatertoestellen
Gepubliceerd op 01-07-2012
Taal Engels
Deze Europese norm geldt voor verwarming van ketels met inbegrip van veiligheidsapparaten tot een nominaal thermisch vermogen van 500 kW die zijn alleen ontworpen voor de verbranding van vaste brandstoffen en worden beheerd volgens de instructies van de fabrikant van de ketel.

Deze norm gaat over aanzienlijke gevaren, gevaarlijke situaties en gebeurtenissen relevant voor verwarming ketels gebruikt en overeenkomstig zijn bestemming en onder de door de fabrikant vastgestelde omstandigheden (zie clausule 4). De ketels kunnen opereren onder natuurlijke diepgang of gedwongen diepgang. Het stoken werkt mogelijk handmatig of automatisch. Deze Europese norm bevat eisen en beproevingsmethoden voor veiligheid, kwaliteit van de verbranding, operationele kenmerken, markering en onderhoud van ketels verwarming.

Het omvat ook alle externe apparatuur die van invloed op de veiligheidssystemen (bijvoorbeeld terug branden veiligheidsvoorziening, integraal brandstof hopper). Deze norm behandelt alleen ketels die branders als een eenheid bevatten. De norm is van toepassing op de combinatie van een ketellichaam met een vaste brandstof brander volgens EN 15270 als een eenheid alleen wanneer het geheel is getest overeenkomstig deze norm.

Details

ICS-code 01.040.91
91.140.10
Nederlandse titel Centrale-verwarmingsketels - Deel 5: Centrale-verwarmingsketels voor vaste brandstoffen, met de hand of automatisch gestookt, nominale belasting tot 500 kW - Termen en definities, eisen, beproeving en merken
Engelse titel Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW - Terminology, requirements, testing and marking
Vervangt
Normatieve verwijzingen
  • 2006/42/EG, Machines

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen