Norm

NEN-EN 378-1:2008 en

Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieu-eisen - Deel 1: Basiseisen, definities, classificatie en selectiecriteria

  • Deze norm is ingetrokken sinds 23-12-2010

87,29 105,62 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 64
Commissie Koelinstallaties en warmtepompen
Gepubliceerd op 01-03-2008
Taal Engels
In deze Europese norm worden de eisen uiteengezet die verband houden met de veiligheid van personen en eigendommen (met uitzondering van goederen in opslag) en het plaatselijke en wereldwijde milieu voor: a) stationaire en mobiele koelsystemen van alle formaten, warmtepompen inbegrepen; b) ecundaire koel- of verwarmingssystemen; c) de lokatie van deze koelsystemen. Op koelsystemen met een beperkte massa koudemiddel zijn niet alle delen en hoofdstukken van toepassing. De uitzonderingen zijn omschreven in onderwerp en toepassingsgebied en de hoofdstukken van de afzonderlijke delen van EN 378. Deze Europese norm is niet van toepassing op koelsystemen waarin lucht of water als koudemiddel wordt gebruikt. Systemen die andere koudemiddelen gebruiken dan genoemd in bijlage E vallen niet onder deze Europese norm zolang ze niet in een veiligheidsklasse zijn ingedeeld. Deze Europese norm omvat de gevaren die in de inleiding zijn aangeduid. Deze Europese norm is van toepassing op nieuwe koelsystemen en de modificatie van bestaande koelsystemen ingeval het type koudemiddel is gewijzigd of drukvaten zijn vervangen. Het deel over onderhoud, reparatie, bediening, terugwinning, hergebruik en afvoer is ook van toepassing op bestaande systemen. Degenen die verantwoordelijk zijn voor bestaande koelsystemen, moeten de veiligheids- en milieu-aspecten van deze Europese norm in acht nemen, en voor zover dat redelijkerwijs praktisch uitvoerbaar is, de strengere eisen implementeren. Richtlijn 94/9/EG betreffende apparaten en beveiligingssystemen voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen kan van toepassing zijn op het type machine of uitrusting genoemd in deze norm. De huidige norm is niet bedoeld om in overeenstemming te zijn met de essentiƫle gezondheids- en veiligheidseisen van Richtlijn 94/4/EG.

Details

ICS-code 01.040.27
27.080
27.200
Nederlandse titel Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieu-eisen - Deel 1: Basiseisen, definities, classificatie en selectiecriteria
Engelse titel Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 1: Basic requirements, definitions, classification and selection criteria
Vervangt
Vervangen door
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen