Norm

NEN-EN 378-2:2008+A1:2009 en

Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieueisen - Deel 2: Ontwerp, constructie, beproeven, merken en documentatie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 06-06-2012

88,00 95,92 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 67
Commissie Koelinstallaties en warmtepompen
Gepubliceerd op 01-05-2009
Taal Engels
Deze Europese norm is van toepassing op het ontwerp, de constructie en de installering van koelsystemen inclusief leidingen, de componenten en de materialen en inclusief hulptoestellen direct verbonden met zulke systemen. Ook worden hierin eisen gespecificeerd voor beproeven, inbedrijfstelling, merken en documentatie. Ingeval de vloeistof voor warmteoverdracht niet gasvormig is bij atmosferische druk, zijn de eisen voor circuits voor vloeistoffen voor warmteoverdracht uitgesloten, behalve de eisen met betrekking tot veiligheidsvoorzieningen verbonden met het koelsysteem. Deze norm is niet van toepassing op koelsystemen met lucht of water als koudemiddel en dekt niet de eisen voor een toestel dat wordt gebruikt in een potentieel explosieve atmosfeer. De hulptoestellen omvatten: - ventilator en ventilatormotor; - elektrische motor en overbrenging voor opencompressor systemen. Deze Europese norm specificeert de eisen betreffende stationaire en mobiele koelsystemen van alle afmetingen, inclusief warmtepompen. Systemen die andere koudemiddelen gebruiken dan die genoemd in bijlage E van EN 378-1:2008 vallen niet onder deze norm zolang er geen veiligheidsklasse is toegekend. Basisveiligheidseisen voor koelsystemen als gedefinieerd in EN 378-1 zijn van toepassing op deze norm. Basiseisen voor de installatieplaats als gedefinieerd in EN 378-3 zijn van toepassing. Deze Europese norm is niet van toepassing op koelsystemen en warmtepompen die voor de datum van publicatie van deze EN zijn gefabriceerd.

Details

ICS-code 27.080
27.200
Nederlandse titel Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieueisen - Deel 2: Ontwerp, constructie, beproeven, merken en documentatie
Engelse titel Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen