Norm

NEN-EN 378-4:2008 nl

Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieu-eisen - Deel 4: Bediening, onderhoud, reparatie en terugwinning

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-06-2012

77,85 94,20 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 27
Commissie Koelinstallaties en warmtepompen
Gepubliceerd op 01-02-2008
Taal Nederlands
Het onderwerp en toepassingsgebied van EN 378-1:2008 is van toepassing. Deze Europese norm bevat eisen voor de veiligheids- en milieu-aspecten met betrekking tot bediening, onderhoud en reparatie van koelsystemen en terugwinning, hergebruik en afvoer van alle typen koudemiddelen, koudemiddelolie, medium van warmteoverdracht, koelsysteem en onderdelen hiervan. Deze eisen zijn bedoeld om de kans op letsel voor personen en schade aan eigendommen en het milieu te minimaliseren die het gevolg is van de onjuiste behandeling van koudemiddelen, of van verontreinigende stoffen die storingen in het systeem veroorzaken, waardoor koudemiddel kan vrijkomen. Sommige hoofdstukken en paragrafen van deze Europese norm zijn niet van toepassing op systeemeenheden, onafhankelijke systemen en systemen die ter plaatse worden gebouwd, met een maximale hoeveelheid koudemiddel van 3 kg. Het betreft 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.3, 5.1.1 tot 5.1.4, 5.2, 5.3.1, 5.3.3 en 6.6. Voor deze systemen moet het benodigde onderhoud worden beschreven in de gebruikershandleiding en mochten reparaties nodig zijn, neem dan contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum.

Details

ICS-code 27.080
27.200
Nederlandse titel Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieu-eisen - Deel 4: Bediening, onderhoud, reparatie en terugwinning
Engelse titel Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen