Norm

NEN-EN 50281-3:2002 en

Elektrische toestellen voor gebruik in de aanwezigheid van ontbrandbare stof - Deel 3: Indeling van gebieden waar ontbrandbaar stof aanwezig is of kan zijn

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-07-2004

61,30

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 24
Commissie Elektrisch materieel i.v.m. ontploffingsgevaar
Gepubliceerd op 01-10-2002
Taal Engels
Waar bij transport of verwerking van brandbare vaste stoffen in fijnverdeelde vorm aanwezig kunnen zijn, moet rekening gehouden worden met stofontploffingsgevaar. Om brand en ontploffing te voorkomen, moet dan worden verhinderd dat dit brandbare stof op een voor omgevingslucht toegankelijke plaats gelijktijdig met een ontstekingsbron aanwezig is. Waar ene brandbare stof aanwezig is of vrijkomt, moeten op het verwijderen van het vrijgekomen stof verrichte maatregelen ervoor zorgen dat de kans op ontploffingsgevaar aanvaardbaar klein wordt. NEN-EN 50281-3 geeft richtlijnen voor het indelen van gevaarlijke gebieden in zones in verband met ontploffingsgevaar. Op basis van deze indeling is een juiste selectie van geschikt elektrisch materieel in zulke gebieden mogelijk.

Details

ICS-code 29.100.01
29.260.20
Nederlandse titel Elektrische toestellen voor gebruik in de aanwezigheid van ontbrandbare stof - Deel 3: Indeling van gebieden waar ontbrandbaar stof aanwezig is of kan zijn
Engelse titel Equipment for use in the presence of combustible dust - Part 3: Classification of areas where combustible dusts are or may be present
Vervangt
Vervangen door
Normatieve verwijzingen
  • 94/009/EEG, Ontploffingsgevaar en apparaten (ATEX)

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen