Norm

NEN-EN 547-2:1997 nl

Veiligheid van machines - Menselijke lichaamsafmetingen - Deel 2: Principes voor de bepaling van de vereiste afmetingen van toegangsopeningen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 17-10-2008

78,00 85,02 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 24
Commissie Ergonomie platform
Gepubliceerd op 01-01-1997
Taal Nederlands
Deze Europese norm specificeert de afmetingen van toegangsopeningen, zoals van toepassing op machines, zoals gedefinieerd is in EN 292-1. Hij voorziet in de afmetingen waarop de waarden van toepassing zijn, die zijn weergegeven in EN 547-3. Maatstaven voor aanvullende ruimtevereisten zijn in bijlage A weergegeven. Deze Europese norm is opgesteld voor niet-mobiele machines. Het is mogelijk dat voor mobiele machines andere aanvullende specifieke eisen bestaan. Afmetingen voor toegangsopeningen zijn gebaseerd op de waarden voor ofwel het 95e percentiel, terwijl reikafstanden zijn gebaseerd op de waarden voor het 5e poercentiel, waarbij in ieder geval de minst geschikte lichaamsafmeting van de verwachte gebruikspopulatie als basis wordt gehanteerd. Dezelfde overwegingen zijn van toepassing op de plaats van toegangsopeningen. De antropometrische gegevens uit EN 547-3 komen voort uit statische maten aan ongeklede personen en houden geen rekening met lichaamsbewegingen, kleding, uitrusting, omstandigheden waarin machines worden bediend en omgevingsomstandigheden. Deze Europese norm geeft aan hoe de antropometrische gegevens moeten worden gecombineerd met geschikte toeslagen om met deze factoren rekening te houden. Situaties waarin moet worden voorkomen dat mensen naar een gevaar kunnen reiken worden behandeld in EN 294.

Details

ICS-code 13.110
13.180
Nederlandse titel Veiligheid van machines - Menselijke lichaamsafmetingen - Deel 2: Principes voor de bepaling van de vereiste afmetingen van toegangsopeningen
Engelse titel Safety of machinery - Human body measurements - Part 2: Principles for determining the dimensions required for access openings
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen