Norm

NEN-EN 57:1984 nl

Aardolieprodukten - Bepaling van het vlampunt - Methode met gesloten kroes volgens Abel-Pensky

  • Deze norm is ingetrokken sinds 02-04-1998

62,63 75,78 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 0
Commissie Vloeibare en gasvormige brandstoffen, smeermiddelen en verwante producten
Gepubliceerd op 01-10-1984
Taal Nederlands
Deze Europese norm beschrijft een methode voor de bepaling van het vlampunt van aardolieproducten en andere vloeistoffen die ontvlammen in het temperatuurgebied van +5 tot +65 oC bij gebruik van het toestel volgens Abel-Pensky. De methode kan beneden +5 oC worden gebruikt zoals beschreven; in dit geval moeten grotere verschillen tussen de proefstukken worden verwacht dan in 9.3 zijn aangegeven. In sommige Europese landen is het gebied waarbinnen de Abel-Pensky-methode mag worden gebruikt vastgelegd in de nationale wetgeving. In die gevallen, vooropgesteld dat het wettelijke toepassingsgebied binnen de hierboven aangegeven grenzen ligt, is het toelaatbaar aan dit hoofdstuk een noot toe te voegen die het nauwere toepassingsgebied aangeeft. Deze norm geldt niet voor visceuse of inhomogene mengsels of oplossingen zoals lakken, verven of lijmen. Samen met andere eigenschappen is het vlampunt een criterium voor de ontvlambaarheid van brandbare vloeistoffen indien ontstoken door een vlam en is om deze reden een hulpmiddel om het gevaar van deze vloeistoffen ten aanzien van hun ontplofbaarheid of ontvlambaarheid te beoordelen. Classificaties van brandbare vloeistoffen in verschillende gevarenklassen voor transport en opslag zijn op hun vlampunten gebaseerd. In sommige gevallen kan door de bepaling van het vlampunt verontreiniging worden ontdekt.

Details

ICS-code 13.220.40
75.080
Nederlandse titel Aardolieprodukten - Bepaling van het vlampunt - Methode met gesloten kroes volgens Abel-Pensky
Engelse titel Petroleum products - Determination of flash point - Abel-Pensky closed tester

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen