Norm

NEN-EN 689:1995 en

Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-05-2018

62,22 75,29 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 34
Commissie Werkplek- en buitenluchtmetingen
Gepubliceerd op 01-04-1995
Taal Engels
Geeft een leidraad voor de beoordeling van de blootstelling aan chemische agentia in de atmosfeer van de werkplaats. Beschrijft een strategie om de blootstelling door inhalatie van werknemers te vergelijken met relevante grenswaarden voor mchemische agentia in de werkplaats en een meetstrategie.

Details

ICS-code 13.040.30
Nederlandse titel Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie
Engelse titel Workplace atmospheres - Guidance for the assessment of exposure to inhalation to chemical agents for comparison with limit values and measurement strategy
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen