Norm

NEN-EN 729-2:1994 nl

Kwaliteitsborgingseisen voor lassen - Smeltlassen van metallische materialen - Deel 2: Uitgebreide kwaliteitseisen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-01-2006

43,75 52,94 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 9
Commissie Lassen en verwante processen
Gepubliceerd op 01-11-1994
Taal Nederlands
Deze norm is zo opgesteld dat: - deze onafhankelijk is van de soort lasconstructie die moet worden vervaardigd; - deze kwaliteitseisen voor laswerkzaamheden in zowel werkplaatsen als op de bouwplaats omschrijft; - deze voorziet in richtlijnen bij de beschrijving van de bekwaamheid van de fabrikant om lasconstructies te leveren die aan voorgeschreven eisen voldoen; - deze ook kan worden gebruikt bij de beoordeling van de fabrikant voor zijn lastechnisch bekwaamheid. Deze norm is toe te passen indien een fabrikant de bekwaamheden moet tonen om lasconstructies te vervaardigen die voldoen aan voorgeschreven eisen en voorzover deze onderdeel zijn van een of meer van de volgende punten: - een contract tussen de betrokken partijen; - een toepassingsnorm; - een ambtelijke regelgeving. De eisen die in deze norm zijn opgenomen mogen volledig worden aanvaard of mogen door de fabrikant naar keuze worden weggelaten indien deze voor de constructie niet van toepassing zijn. Zij voorzien in een flexibel raamwerk voor de beheersing van het lasproces.

Details

ICS-code 25.160.01
91.080.13
Nederlandse titel Kwaliteitsborgingseisen voor lassen - Smeltlassen van metallische materialen - Deel 2: Uitgebreide kwaliteitseisen
Engelse titel Quality requirements for welding - Fusion welding of metallic materials - Part 2: Comprehensive quality requirements
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen