Norm

NEN-EN 729-4:1994 nl

Kwaliteitsborgingssystemen voor lassen - Smeltlassen van metallische materialen - Deel 4: Elementair kwaliteitseisen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-01-2006

43,75 52,94 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 6
Commissie Lassen en verwante processen
Gepubliceerd op 01-11-1994
Taal Nederlands
Deze norm is zo opgesteld dat: - deze onafhankelijk is van de soort lasconstructie die moet worden vervaardigd; - deze kwaliteitseisen voor laswerkzaamheden in zowel werkplaatsen als op de bouwplaats omschrijft; - deze voorzien in richtlijnen bij de beschrijving van de bekwaamheid van de fabrikant om lasconstructies te leveren die aan voorgeschreven eisen voldoen; - deze ook kan worden gebruikt bij de beoordeling van de fabrikant voor zijn lastechnisch bekwaamheid. Deze norm is toe te passen indien een fabrikant de bekwaamheden moet tonen om lasconstructies te vervaardigen die voldoen aan voorgeschreven eisen en voorzover deze onderdeel zijn van een of meer van de volgende punten; - een contract tussen de betrokken partijen; - een toepassingsnorm; - een ambtelijke regelgeving. De eisen die in deze norm zijn opgenomen mogen volledig worden aanvaard of mogen door de fabrikant naar keuze worden weggelaten indien deze voor de constructie niet van toepassing zijn.

Details

ICS-code 25.160.01
91.080.13
Nederlandse titel Kwaliteitsborgingssystemen voor lassen - Smeltlassen van metallische materialen - Deel 4: Elementair kwaliteitseisen
Engelse titel Quality systems for welding - Fusion welding of metallic materials - Part 4: Elementary quality requirements
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen