Norm

NEN-EN 746-1:1997+A1:2010 en

Industriële installaties voor warmtebehandelingsprocessen - Deel 1: Algemene veiligheidseisen voor industriële warmtebehandelingsprocessen

74,30

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 51
Gepubliceerd op 01-04-2010
Taal Engels
Dit gedeelte van EN 746 bepaalt gemeenschappelijke veiligheidseisen voor industriële thermiesproces apparatuur (bijvoorbeeld industriële ovens en industriële verwarming apparatuur), die voldoet aan de definitie voor machines gegeven in "EN ISO 12100-1:2003".

Het geeft de verwachte aanzienlijke risico's verbonden aan industriële thermoprocessing apparatuur en specificeert de juiste preventieve maatregelen voor vermindering of eliminatie van deze gevaren. Deze norm geeft algemene beginselen en gemeenschappelijke voorschriften voor de vermindering van de risico's voor het toepassingsgebied.

De gemeenschappelijke voorschriften gelden voor alle van de volgende delen van deze EN 746 omgaan met specifieke apparatuur tenzij een uitzondering is vermeld in het desbetreffende gedeelte. De algemene beginselen (subclausules zijn aangewezen) zal worden gebruikt om de specifieke technische maatregelen in de volgende onderdelen behandelen van veiligheidseisen voor bepaalde apparatuur.

Dit deel van nl 746 is van toepassing op industriële thermoprocessing apparatuur voor gebruik in velden zoals: Metallurgische en metalen werken plant; Glasfabricage plant; Keramische fabriek; Cement, Kalk en gips fabriek; Chemische fabriek; Verbranding van afval apparatuur; En verwarmd door: gasvormige brandstoffen; Vloeibare brandstoffen; Vaste brandstoffen; Gemengde brandstoffen; Elektriciteit.

De thermoprocessing apparatuur die valt onder deze deel van EN 746 is verder opgegeven in clausule 3. Een meer gedetailleerde lijst van thermoprocessing apparatuur binnen deze categorieën is opgenomen in bijlage A. In het restant van deze standaard zal de uitdrukking "apparatuur" worden gebruikt. Dit deel van EN 746 is niet van toepassing op hoogovens, converters (in staalfabrieken), ketels, lassen machines of apparatuur van de voedselverwerking.

Het geeft de veiligheidseisen in stadia van het leven van de apparatuur en het ontwerp, bestellen, constructie, gebruik en verwijdering. Het geeft veiligheidseisen voor: bescherming tegen: mechanische risico's, verkeer van machines en materiaal, uitwerpen van onderdelen of materialen of vloeistoffen en gassen, implosie, structurele falen; Elektrische gevaren; Thermische gevaren: explosie, brand, brandwonden, contact met hete delen, gassen en vlammen; Lawaai en trillingen; Thermische, optische en ioniserende en niet-ioniserende straling; Schadelijke bijproducten en gevaarlijke stoffen, vergiftiging, biologische en microbiologische verontreiniging, vervuiling en milieu ongemak; Andere gevaren, zoals vermeld in artikel 4; onderhoud, voorziening voor indicatoren en inspectie.

Dit deel van EN 746 is van toepassing op apparatuur die na de datum van afgifte van deze norm in de handel wordt gebracht.

Details

ICS-code 25.180.01
Nederlandse titel Industriële installaties voor warmtebehandelingsprocessen - Deel 1: Algemene veiligheidseisen voor industriële warmtebehandelingsprocessen
Engelse titel Industrial thermoprocessing equipment - Part 1: Common safety requirements for industrial thermoprocessing equipment
Vervangt
Normatieve verwijzingen
  • 2006/42/EG, Machines

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen