Norm

NEN-EN 746-2:2010 nl

Industriële installaties voor warmtebehandelingsprocessen - Deel 2: Veiligheidseisen voor verbrandings- en brandstofsystemen

152,30

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 129
Gepubliceerd op 01-06-2010
Taal Nederlands
Dit deel van EN 746 specificeert in combinatie met EN 746-1 de veiligheidseisen voor enkelvoudige en meervoudige branders die deel uitmaken van een industriële installatie voor warmtebehandelingsprocessen (in deze norm aangeduid met de afkorting IIvW). Dit document behandelt de significante gevaren, gevaarlijke situaties en gebeurtenissen die relevant zijn voor verbrandings- en brandstofsystemen die deel uitmaken van een IIvW, zoals aangegeven in hoofdstuk 4, bij gebruik waarvoor deze bedoeld is en onder de omstandigheden die door de fabrikant zijn voorzien. Deze Europese norm omvat: - brandstofleidingwerk achter en met inbegrip van de met de hand bediende toestelafsluiter; - brander(s), brandersysteem en ontstekingsinrichting; - besturingssysteem met veiligheidsfunctie (beschermingssysteem). Deze Europese norm is van toepassing op elke vorm van oxidatie met lucht, of andere gassen die vrije zuurstof bevatten van gasvormige, vloeibare of vaste brandstoffen, of van de verbranding hiervan, om warmte te produceren. Bij thermische of katalytische naverbranding en afvalverbranding geldt deze Europese norm alleen voor hulpbranders die zijn ontworpen om het proces op te starten en/of te ondersteunen. Het drukrisico van pijpstukken en onderdelen die onder deze norm vallen, ligt binnen de grenzen van de maximale verhouding tussen de druk en grootte, die beschreven staat in de normatieve bijlage E. Deze Europese norm geeft tevens de noodzakelijke informatie-eisen voor gebruik weer. Gevaren als gevolg van door elektriciteit opgewekte warmte worden niet afgedekt door deze Europese norm. Gevaren door het vrijkomen van ontvlambare stoffen uit de producten die in de IIvW zijn verwerkt worden niet behandeld in deze Europese norm.

Details

ICS-code 25.180.01
Nederlandse titel Industriële installaties voor warmtebehandelingsprocessen - Deel 2: Veiligheidseisen voor verbrandings- en brandstofsystemen
Engelse titel Industrial thermoprocessing equipment - Part 2: Safety requirements for combustion and fuel handling systems
Vervangt
Normatieve verwijzingen
  • 2006/42/EG, Machines

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen