Norm

NEN-EN-IEC 60079-10-1:2009 en

Explosieve atmosferen - Deel 10-1: Classificatie van gebieden - Explosieve gasatmosferen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-2015

274,43 332,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 65
Commissie Elektrisch materieel i.v.m. ontploffingsgevaar
Gepubliceerd op 01-04-2009
Taal Engels
NEN-EN-IEC 60079-10-1 behandelt de indeling van gebieden waar zich gevaren met een brandbaar gas, damp of nevel kunnen voordoen (zie opmerkingen 1, 2 en 3), en kan als zodanig worden gebruikt om de juiste keuze en installatie van materieel voor toepassing in een gevaarlijk gebied mogelijk te maken. Dit deel is bedoeld te worden toegepast op plaatsen waar onder normale atmosferische omstandigheden (zie opmerking 4) een ontstekingsgevaar kan bestaan als gevolg van de aanwezigheid van een met lucht gemengd brandbaar gas of brandbare damp, maar geldt niet voor: a) mijnen met mijngasexplosiegevaar; b) de verwerking en fabricage van springstoffen; c) gebieden waar een gevaar kan ontstaan als gevolg van de aanwezigheid van explosief stof of explosieve vezels (zie ook IEC 61241-10 / IEC 60079-10-2); d) uitzonderlijke rampensituaties die uitgaan boven de afwijkende situaties die worden behandeld in deze norm (zie opmerking 5); e) ruimten die voor medische doeleinden worden gebruikt; f) woonruimten. Deze norm gaat niet in op de effecten van bijkomende schade. Definities en verklaringen van termen worden gegeven tezamen met de belangrijkste uitgangspunten en procedures betreffende de indeling van gevaarlijke gebieden. Voor gedetailleerde aanbevelingen ten aanzien van de omvang van de gevaarlijke gebieden in specifieke takken van industrie of specifieke toepassingen kan worden verwezen naar nationale of in de desbetreffende industrietak gebruikelijke voorschriften en richtlijnen die betrekking hebben op de desbetreffende toepassingen. Ga voor meer informatie over ATEX - Explosiegevaar naar Special ATEX- Explosiegevaar.

Details

ICS-code 29.260.20
Nederlandse titel Explosieve atmosferen - Deel 10-1: Classificatie van gebieden - Explosieve gasatmosferen
Engelse titel Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen