Norm

NEN-EN-IEC 60079-10:1997 en;fr

Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen - Deel 10: Classificatie van gevaarlijke gebieden

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-05-2003

244,54 295,89 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 111
Commissie Elektrisch materieel i.v.m. ontploffingsgevaar
Gepubliceerd op 01-07-1997
Taal Engels, Frans
Behandelt de indeling van gevaarlijke gebieden waar zich risico's met een brandbaar gas of een brandbare damp kunnen voordoen, teneinde de juiste selectie en installatie van materieel voor toepassing in deze gevaarlijke gebieden mogelijk te maken. De bedoeling is deze indeling toe te passen op plaatsen waar onder normale atmosferische omstandigheden een ontstekingsrisico kan bestaan als gevolg van een met de lucht gemengd brandbaar gas of brandbare damp. Deze indeling is echter niet van toepassing op: a) mijnen met mijngasontploffingsgevaar, b) de verwerking en fabricage van springstoffen; c) gebieden waar een risico kan ontstaan als gevolg van de aanwezigheid van ontvlambaar stof of ontvlambare vezels; d) uitzonderlijke rampsituaties; e) ruimten die voor medische doeleinden worden gebruikt; f) gebieden waar de aanwezigheid van brandbare nevel kan leiden tot een onvoorspelbaar risico en die bijzondere aandacht vereisen. Deze norm gaat niet in op de effecten van volgschade.

Details

ICS-code 29.260.20
Nederlandse titel Elektrisch materieel voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen - Deel 10: Classificatie van gevaarlijke gebieden
Engelse titel Electrical apparatus for explosive gas atmospheres - Part 10: Classification of hazardous areas
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen