Norm

NEN-EN-IEC 60079-10-2:2009 nl

Explosieve atmosferen - Deel 10-2: Classificatie van gebieden - Explosieve stofatmosferen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-03-2015

103,86 125,67 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 33
Commissie Elektrisch materieel i.v.m. ontploffingsgevaar
Gepubliceerd op 01-10-2009
Taal Nederlands
NEN-EN-IEC 60079-10-2 behandelt de identificatie en indeling van gebieden waar een explosieve stofatmosfeer en brandbare stofafzetting aanwezig zijn, met als doel de juiste beoordeling van ontstekingsbronnen in deze gebieden. In deze norm worden een explosieve stofatmosfeer en brandbare stofafzetting afzonderlijk behandeld. In hoofdstuk 4 wordt de indeling van gebieden voor explosieve stofwolken beschreven, waarbij stofafzetting optreedt als één van de mogelijke gevarenbronnen. In hoofdstuk 7 wordt het gevaar van de ontsteking van stofafzetting beschreven. De voorbeelden in deze norm zijn erop gebaseerd dat er voor de installatie een doelmatige praktijk van schoon huishouden geldt, om te voorkomen dat stofafzetting zich ophoopt. Waar schoonhuishouden niet wordt toegepast, omvat de indeling in gevaarlijke gebieden de mogelijke vorming van explosieve stofwolken uit stofafzetting. Ook wanneer brandbare vezels of zwevende materiaaldeeltjes een gevaar kunnen vormen, kunnen de beginselen van deze norm worden gevolgd. Deze norm is bedoeld om te worden toegepast waar de aanwezigheid van een explosieve stofatmosfeer of van brandbare stofafzetting onder normale atmosferische omstandigheden een risico kan inhouden. De norm is niet van toepassing op - ondergrondse gebieden in mijnen; - gebieden waar de aanwezigheid van hybride mengsels een risico kan vormen; - stof van explosieven waar geen zuurstof uit de atmosfeer nodig is voor de verbranding, of op zelfontbrandende stoffen; - defecten van catastrofale omvang die vallen buiten het kader van de afwijkingen die in deze norm worden behandeld; - ieder risico dat voortkomt uit een emissie van brandbaar of toxisch gas uit het stof. Deze norm gaat niet in op de effecten van volgschade na brand of een explosie.

Details

ICS-code 29.260.20
Nederlandse titel Explosieve atmosferen - Deel 10-2: Classificatie van gebieden - Explosieve stofatmosferen
Engelse titel Explosive atmospheres - Part 10-2: Classification of areas - Combustible dust atmospheres
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen