Norm

NEN-EN-IEC 60204-1:2006 nl

Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen

Volledig inclusief:

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-09-2019

356,96 389,09 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 135
Commissie Elektrische uitrusting van machines
Gepubliceerd op 01-07-2006
Taal Nederlands
Dit deel van IEC 60204 geldt voor de toepassing van elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische uitrusting en systemen voor machines die tijdens bedrijf niet in de hand worden vastgehouden, met inbegrip van een groep gecoördineerd samenwerkende machines. De uitrusting waarop dit deel van IEC 60204 van toepassing is, begint op het punt waar de elektrisch e uitrusting van de machine op de elektrische voeding is aangesloten (zie 5.1). Dit deel van IEC 60204 geldt voor elektrische uitrusting of delen daarvan die werken op een nominale voedingsspanning van ten hoogste 1 000 V wisselspanning of 1 500 V gelijkspanning tussen de fasen en een nominale frequentie van ten hoogste 200 Hz. Dit deel van IEC 60204 bevat niet alle eisen (bijvoorbeeld afscherming, vergrendeling of besturing) welke op grond van andere normen of verordeningen noodzakelijk of vereist zijn om personen te beschermen tegen andere gevaren dan elektrische. Voor elk type machine gelden specifieke eisen waaraan ten behoeve van voldoende veiligheid moet worden voldaan. Dit deel omvat specifiek, maar is niet beperkt tot, de elektrische uitrusting van machines zoals gedefinieerd in 3.35.

Details

ICS-code 29.020
Nederlandse titel Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen
Engelse titel Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements
Vervangt
Vervangen door
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen