Norm

NEN-EN-IEC 61439-1:2011 en

Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - Deel 1: Algemene regels

298,88

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 144
Commissie Laagspanningsschakelmaterieel en – systemen
Gepubliceerd op 01-12-2011
Taal Engels
Dit deel van de reeks IEC 61439 geeft de definities alsmede de bedrijfsomstandigheden, constructie-eisen, technische eigenschappen en verificatie-eisen voor laagspanningsschakel en verdeelinrichtingen. Deze norm kan niet opzichzelfstaand worden toegepast om een SCHAKELINRICHTING te specificeren of om te worden toegepast om conformiteit vast te stellen. SCHAKELINRICHTINGEN moeten voldoen aan het desbetreffende deel van de reeks IEC 61439, vanaf deel 2. Deze norm is alleen van toepassing op schakel- en verdeelinrichtingen voor laagspanning (SCHAKELINRICHTINGEN) wanneer dat is vereist door de desbetreffende norm voor SCHAKELINRICHTINGEN, en wel als volgt: - SCHAKELINRICHTINGEN waarvoor de toegekende spanning niet meer bedraagt dan 1 000 V bij wisselstroom of 1 500 V bij gelijkstroom; - SCHAKELINRICHTINGEN voor vaste opstelling en verplaatsbare SCHAKELINRICHTINGEN met of zonder omhulsel; - SCHAKELINRICHTINGEN die zijn bestemd voor gebruik in verbinding met de opwekking, transmissie, verdeling en omzetting van elektrische energie, en voor de besturing van uitrusting die elektrische energie verbruikt; - SCHAKELINRICHTINGEN die zijn ontworpen voor gebruik onder bijzondere bedrijfsomstandigheden, bijvoorbeeld op schepen en in spoorvoertuigen, mits is voldaan aan de overige desbetreffende specifieke eisen; - SCHAKELINRICHTINGEN die zijn ontworpen voor elektrische uitrusting van machines, mits is voldaan aan de overige desbetreffende specifieke eisen. Deze norm is van toepassing op alle SCHAKELINRICHTINGEN die zijn ontworpen, gefabriceerd en geverifieerd hetzij op exclusieve basis, hetzij volledig gestandaardiseerd en gefabriceerd in massafabricage. Het is toegelaten dat de fabricage en/of montage niet door de oorspronkelijke fabrikant maar elders wordt uitgevoerd (zie 3.10.1). Deze norm geldt niet voor afzonderlijke toestellen en onafhankelijke componenten, zoals motorstarters, smeltpatroonlastschakelaars, elektronische uitrusting enz., die zullen voldoen aan de desbetreffende productnormen.

Details

ICS-code 29.130.20
Nederlandse titel Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - Deel 1: Algemene regels
Engelse titel Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules
Vervangt
Gewijzigd door
Normatieve verwijzingen
  • 2004/108/EG, Elektromagnetische compatibiliteit
  • 2014/30/EU,

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen