Norm

NEN-EN-IEC 61439-1:2011 nl

Laagspanningsschakel-en-verdeelinrichtingen - Deel 1: Algemene regels

358,00 390,22 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 151
Commissie Laagspanningsschakelmaterieel en -systemen
Gepubliceerd op 01-12-2011
Taal Nederlands
Dit deel van de reeks IEC 61439 geeft de definities alsmede de bedrijfsomstandigheden, constructie-eisen, technische eigenschappen en verificatie-eisen voor laagspanningsschakel en-verdeelinrichtingen. Deze norm kan niet opzichzelfstaand worden toegepast om een SCHAKELINRICHTING te specificeren of om te worden toegepast om conformiteit vast te stellen. SCHAKELINRICHTINGEN moeten voldoen aan het desbetreffende deel van de reeks IEC 61439, vanaf deel 2. Deze norm is alleen van toepassing op schakel-en-verdeelinrichtingen voor laagspanning (SCHAKELINRICHTINGEN) wanneer dat is vereist door de desbetreffende norm voor SCHAKELINRICHTINGEN, en wel als volgt: - SCHAKELINRICHTINGEN waarvoor de toegekende spanning niet hoger is dan 1 000 V bij wisselstroom of 1 500 V bij gelijkstroom; - SCHAKELINRICHTINGEN voor vaste opstelling en verplaatsbare SCHAKELINRICHTINGEN met of zonder omhulsel; - SCHAKELINRICHTINGEN die zijn bestemd voor gebruik in verband met de opwekking, transmissie, verdeling en omzetting van elektrische energie, en voor de besturing van uitrusting die elektrische energie verbruikt; - SCHAKELINRICHTINGEN die zijn ontworpen voor gebruik onder bijzondere bedrijfsomstandigheden, bijv. op schepen en in spoorvoertuigen, mits is voldaan aan de overige desbetreffende specifieke eisen; - SCHAKELINRICHTINGEN die zijn ontworpen voor de elektrische uitrusting van machines, mits is voldaan aan de overige desbetreffende specifieke eisen. Deze norm is van toepassing op alle SCHAKELINRICHTINGEN die zijn ontworpen, gefabriceerd en geverifieerd hetzij op exclusieve basis, hetzij volledig gestandaardiseerd en gefabriceerd in grotere hoeveelheden. De fabricage en/of montage mag zijn uitgevoerd door een andere dan de oorspronkelijke fabrikant (zie 3.10.1). Deze norm geldt niet voor afzonderlijke toestellen en opzichzelfstaande componenten, zoals motorstarters, smeltpatroonlastschakelaars, elektronische uitrusting enz., die zullen voldoen aan de desbetreffende productnormen.

Details

ICS-code 29.130.20
Nederlandse titel Laagspanningsschakel-en-verdeelinrichtingen - Deel 1: Algemene regels
Engelse titel Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 1: General rules
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen