Norm

NEN-EN-IEC 61936-1+C1:2012 nl

Sterkstroominstallaties voor meer dan 1 kV wisselspanning - Deel 1: Algemene bepalingen

Volledig inclusief:

354,00 428,34 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 120
Gepubliceerd op 01-09-2012
Taal Nederlands
Dit deel van IEC 61936 bevat de algemene eisen ten aanzien van het ontwerp en de opstelling van elektrische sterkstroominstallaties in stelsels met een nominale spanning van meer dan 1 kV wisselspanning en een nominale frequentie tot en met 60 Hz, om te waarborgen dat deze bij het bedoelde gebruik veilig en naar behoren kunnen functioneren. Voor een goed begrip van deze norm vallen de volgende installaties onder het begrip sterkstroominstallatie. a) Hoogspanningsstation, inclusief hoogspanningsstation voor de voeding van een spoorweg b) Elektrische installaties op masten, op palen en in torens Schakelapparatuur en/of transformatoren die zich buiten een afgesloten elektrische bedrijfsruimte bevinden. c) Eén of meer elektriciteitscentrales die zich op één enkele locatie bevinden Tot de installatie behoren één of meer generatoren en transformatoren met alle bijbehorende schakelapparatuur en alle elektrische hulpsystemen. Koppelingen tussen elektriciteitscentrales die zich op verschillende locaties bevinden, behoren hier niet toe. d) De elektrische installatie van een fabriek, industriële vestiging of andere industriële, agrarische, commerciële of algemeen toegankelijke locaties

Details

ICS-code 29.020
29.080.01
Nederlandse titel Sterkstroominstallaties voor meer dan 1 kV wisselspanning - Deel 1: Algemene bepalingen
Engelse titel Power installations exceeding 1 kV a.c. - Part 1: Common rules
Vervangt
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen