Norm

NEN-EN-ISO 10042:2005 nl

Lassen - Booglasverbindingen in aluminium en aluminiumlegeringen - Kwaliteitsniveaus voor onvolkomenheden

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-07-2018

123,60 149,56 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 25
Commissie Lassen en verwante processen
Gepubliceerd op 01-12-2005
Taal Nederlands
Deze internationale norm geeft kwaliteitsniveaus voor onvolkomenheden voor booglasverbindingen in aluminium en zijn legeringen. Hij geldt voor materiaaldikten boven 0,5 mm. Hij behandelt volledig doorgelaste stompe lassen en alle hoeklassen. De beginselen van deze internationale norm kunnen ook worden toegepast op gedeeltelijk doorgelaste stompe lassen. Kwaliteitsniveaus voor elektronenbundel- en laserlasverbindingen in staal zijn gegeven in ISO 13919-2. Drie kwaliteitsniveaus zijn gegeven om toepassing mogelijk te maken in een breed gebied van lasfabricage. Zij worden aangeduid met de symbolen B, C en D. Kwaliteitsniveau B komt overeen met de hoogste eis aan de vervaardigde las. De kwaliteitsniveaus hebben betrekking op de kwaliteit in de TIG-lassen,productie en niet op de geschiktheid voor het gebruiksdoel (zie 3.2) van het vervaardigde product. Deze internationale norm is van toepassing op: -alle soorten lasverbindingen, bijv. stompe lassen, hoeklassen en aftakkingen, -de volgende lasprocessen en de daaronder volgens ISO 4063 vallende subprocessen: - 131 MIG-lassen - 141 TIG-lassen - 15 plasmalassen; handmatig, gemechaniseerd en automatisch lassen ; alle lasposities. Metallurgische aspecten, bijv. korrelgrootte, hardheid, worden in deze internationale norm niet behandeld.

Details

ICS-code 25.160.40
Nederlandse titel Lassen - Booglasverbindingen in aluminium en aluminiumlegeringen - Kwaliteitsniveaus voor onvolkomenheden
Engelse titel Welding - Arc-welded joints in aluminium and its alloys - Quality levels for imperfections
Vervangt
Vervangen door
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen