Norm

NEN-EN-ISO 14001:1996 en

Milieuzorgsystemen - Eisen en richtlijnen voor gebruik

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-11-2004

73,12

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 14
Gepubliceerd op 01-10-1996
Taal Engels
ISO 14001 beschrijft de eisen voor een milieumanagementsysteem. Tevens bevat de norm relevante termen en definities en een bijlage met een toelichting op de eisen, bedoeld om verkeerde interpretatie ervan te voorkomen. Het milieumanagementsysteemmodel van ISO 14001 is gebaseerd op de PDCA cyclus van Deming. De eisen worden beschreven in 6 paragrafen: algemene eisen, beleid, planning, implementatie en uitvoering, controle en corrigerende maatregelen en beoordeling door de directie. Een organisatie kan zijn milieumanagementsysteem laten certificeren op basis van de eisen uit ISO 14001. Het milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 is bedoeld om op een systematische manier milieu-aspecten te identificeren, te prioriteren en vervolgens te beheersen en te verbeteren, zodat de milieudoelstellingen van de organisatie kunnen worden gerealiseerd. Milieu-aspecten zijn de interacties tussen de activiteiten, produkten en diensten van een organisatie die tot milieu-effecten kunnen leiden. Bijvoorbeeld emissies naar bodem, water en lucht, maar ook geluid, straling en energieverbruik. Een organisatie moet aandacht besteden aan de milieuaspecten die zij kan beheersen, bijvoorbeeld emissies ten gevolge van het eigen productieproces en die zij kan beïnvloeden, zoals het energieverbruik van haar produkten in de gebruiksfase. ISO 14001 geeft niet aan wat een acceptabele milieubelasting is. De organisatie moet dat zelf bepalen op basis van een analyse van haar milieuaspecten en de mogelijke effecten daarvan op het milieu, met inachtneming van de wettelijke vereisten en in communicatie met belanghebbende partijen. ISO 14001 stelt daarbij als voorwaarde dat een organisatie streeft naar het voortdurend verbeteren van haar milieuprestaties, ofwel naar vermindering van haar milieubelasting.

Details

ICS-code 13.020.10
Nederlandse titel Milieuzorgsystemen - Eisen en richtlijnen voor gebruik
Engelse titel Environmental management systems - Specification with guidance for use
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen