Norm

NEN-EN-ISO 14001:2015 en;nl

Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik

184,00 200,56 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 87
Gepubliceerd op 01-10-2015
Taal Engels, Nederlands
NEN-EN-ISO 14001 specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem dat een organisatie kan gebruiken om haar milieuprestaties te verbeteren. Deze internationale norm is bedoeld voor gebruik door een organisatie die op een systematische wijze haar milieuverantwoordelijkheden wil managen, die bijdraagt aan de milieupijler van duurzaamheid. Deze internationale norm helpt een organisatie de beoogde resultaten te behalen van haar milieumanagementsysteem, die waardevol zijn voor het milieu, de organisatie zelf en belanghebbenden. In overeenstemming met het milieubeleid van de organisatie omvatten de beoogde resultaten van een milieumanagementsysteem: - het verbeteren van de milieuprestaties; - het voldoen aan complianceverplichtingen; - het bereiken van milieudoelstellingen. Deze internationale norm is van toepassing op elke organisatie, ongeacht omvang, soort en aard, en is van toepassing op de milieuaspecten van haar activiteiten, producten en diensten waarvan de organisatie bepaalt dat zij deze kan beheersen of beïnvloeden, uitgaande van een levenscyclusperspectief. Deze internationale norm stelt geen specifieke criteria voor milieuprestaties. Deze internationale norm kan in zijn geheel of deels worden gebruikt om milieumanagement stelselmatig te verbeteren. Aanspraak dat voldaan wordt aan deze internationale norm kan alleen worden gemaakt als alle eisen ervan zijn opgenomen in het milieumanagementsysteem van een organisatie en aan al deze eisen, zonder enige uitzondering, wordt voldaan.

Details

ICS-code 03.100.70
13.020.10
Nederlandse titel Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik
Engelse titel Environmental management systems - Requirements with guidance for use

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen