Norm

NEN-EN-ISO 14001:2015 nl

Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik

130,00

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 48
Gepubliceerd op 01-10-2015
Taal Nederlands

ISO 14001 is ook digitaal beschikbaar in de www.webtooliso14001.nl. Deze webtool biedt de volgende functionaliteiten:

• Direct toegang tot NEN-EN-ISO 14001:2015
• Wat is er gewijzigd? Vergelijk oude met nieuwe norm
• Geef actuele status aan in het voldoen aan eisen in de norm
• Ken taken toe en maak online notities
• Exporteren actielijst
• Inzicht in High Level Structure
• 2-talig: Nederlands of Engels

Over NEN-EN-ISO 14001
De vervallen 2008 editie mag nog tot september 2018 als basis van (geaccrediteerde) certificatie worden gebruikt. Lees meer over Overgang certificaten naar ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.

NEN-EN-ISO 14001 specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem dat een organisatie kan gebruiken om haar milieuprestaties te verbeteren. Deze internationale norm is bedoeld voor gebruik door een organisatie die op een systematische wijze haar milieuverantwoordelijkheden wil managen, die bijdraagt aan de milieupijler van duurzaamheid. Deze internationale norm helpt een organisatie de beoogde resultaten te behalen van haar milieumanagementsysteem, die waardevol zijn voor het milieu, de organisatie zelf en belanghebbenden. In overeenstemming met het milieubeleid van de organisatie omvatten de beoogde resultaten van een milieumanagementsysteem: - het verbeteren van de milieuprestaties; - het voldoen aan complianceverplichtingen; - het bereiken van milieudoelstellingen. Deze internationale norm is van toepassing op elke organisatie, ongeacht omvang, soort en aard, en is van toepassing op de milieuaspecten van haar activiteiten, producten en diensten waarvan de organisatie bepaalt dat zij deze kan beheersen of beïnvloeden, uitgaande van een levenscyclusperspectief. Deze internationale norm stelt geen specifieke criteria voor milieuprestaties. Deze internationale norm kan in zijn geheel of deels worden gebruikt om milieumanagement stelselmatig te verbeteren. Aanspraak dat voldaan wordt aan deze internationale norm kan alleen worden gemaakt als alle eisen ervan zijn opgenomen in het milieumanagementsysteem van een organisatie en aan al deze eisen, zonder enige uitzondering, wordt voldaan.

Details

ICS-code 03.100.70
13.020.10
Nederlandse titel Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik
Engelse titel Environmental management systems - Requirements with guidance for use
Vervangt
Normatieve verwijzingen
  • 768/2008/EG,

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen