Norm

NEN-EN-ISO 14021:2001 en

Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Zelfvastgestelde milieu-uitspraken (Type II milieu-etikettering)

  • Deze norm is ingetrokken sinds 19-04-2016

106,87 129,31 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 23
Gepubliceerd op 01-09-2001
Taal Engels
Type II milieulabelling betreft milieuclaims van fabrikanten zelf op het product of geuit in reclame voor het product; deze vallen onder noemer 'groene claims', zijn meestal kwalitatief en hebben vaak betrekking op een enkel milieuaspect, bijvoorbeeld de kreet 'energiezuinig' of 'recyclebaar'; in de regel zijn deze claims niet na een onafhankelijke toetsing tot stand gekomen, maar gebaseerd op eigen onderzoek van de fabrikant. ISO 14021 stelt algemene eisen aan milieuclaims en het gebruik van symbolen, aan het evalueren en controleren van milieuclaims en geeft specifieke eisen voor een aantal veel toegepaste milieuclaims. Eisen die voor alle milieuclaims gelden, zijn onder meer dat ze nauwkeurig en niet-misleidend zijn, dat ze onderbouwd en gecontroleerd zijn en dat ze geen aanleiding mogen geven tot verkeerde interpretatie. Specifieke milieuclaims waarvoor ISO 14021 eisen stelt zijn onder meer:-recyclebaar;-bevat recycled materiaal;-afbreekbaar;-verminderd energie/waterverbruik. Hierbij wordt met name aangegeven wat de specifieke claim inhoudt en onder welke omstandigheden die mag worden gehanteerd en wanneer die moet gekwalificeerd.

Details

ICS-code 13.020.50
Nederlandse titel Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Zelfvastgestelde milieu-uitspraken (Type II milieu-etikettering)
Engelse titel Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Tupe II environmental labelling)
Vervangen door
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen