Norm

NEN-EN-ISO 14024:2000 en

Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Type I milieu-etikettering - Principes en procedures

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-04-2018

52,53 63,56 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 12
Gepubliceerd op 01-12-2000
Taal Engels
Type I milieulabelling betreft milieulabels gebaseerd op een onafhankelijk toetsing tegen vooraf vastgestelde milieucriteria gebaseerd op een 'life cycle benadering'; dit type wordt in de volksmond aangeduid als milieukeurmerk en in Nederland zijn voorbeelden daarvan het Milieukeur en het EKO keurmerk. ISO 14024 legt de uitgangspunten en procedurele eisen voor milieukeurprogramma's vast. Wat betreft de uitgangspunten gaat het om zaken als: -milieukeurprogramma's moeten een vrijwillig karakter hebben; -criteria moet worden vastgesteld op basis van een 'life cycle' benadering; -criteria moeten periodiek worden geƫvalueerd in het licht van nieuwe ontwikkelingen; -het programma moet transparant zijn voor belanghebbenden voor wat betreft beschikbare informatie en de mogelijkheid tot het leveren van commentaar op bijvoorbeeld conceptcriteria en -verificatiemethoden. Wat betreft de procedurele aspecten besteed ISO 14024 onder meer aandacht aan de volgende aspecten: -consultatie van belanghebbenden; -selectie van productcategorieƫn; -selectie van de milieucriteria; -vaststellen testmethodieken; -de certificatieprocedure. Over het 'niveau' van de milieucriteria doet de norm overigens geen uitspraken. Zowel strenge als minder strenge programma's kunnen dus aan ISO 14024 voldoen. Het doel van de norm is via betrouwbare milieukeurprogramma's milieuvriendelijk koopgedrag te stimuleren en de werkwijze en uitgangspunten van verschillende programma's te harmoniseren.

Details

ICS-code 13.020.50
Nederlandse titel Milieu-etiketteringen en -verklaringen - Type I milieu-etikettering - Principes en procedures
Engelse titel Environmental labels and declarations - Type I environmental labelling - Principles and procedures
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen