Norm

NEN-EN-ISO 14040:1996 Ontw. en

Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Principes en raamwerk

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-03-1998

23,85 28,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 0
Gepubliceerd op 01-07-1996
Taal Engels
Life Cycle Assessment is een methodiek om op een systematisch manier de milieueffecten van een product of dienst te evalueren volgens een 'van wieg tot graf' benadering. Hierbij worden alle levenstadia van een product in ogenschouw genomen en de milieueffecten bekeken die optreden bij winning van grondstoffen, via productie en gebruik tot en met het afvalstadium. Op zo'n manier kan de 'overall' milieubelasting van een product worden beoordeeld en kunnen op basis daarvan alternatieven met elkaar worden vergeleken of kunnen de milieukritische schakels in de levenscyclus van een product worden getraceerd. LCA's beogen objectieve informatie te verschaffen om vanuit milieuoogpunt juiste keuzes tussen producten te kunnen maken of producten zodanig te ontwerpen dat de algehele milieubelasting minimaal is. ISO 14040 geeft het algemene raamwerk, de principes en eisen voor het uitvoeren van LCA. Daarbij worden de volgende fasen in een LCA onderscheiden: vaststelling van doel en reikwijdte van de studie,inventarisatie (van gegevens en berekeningsmethodieken binnen vastgestelde reikwijdte), beoordeling van milieueffecten en tenslotte interpretatie van bevindingen uit eerdere fasen om tot conclusies en aanbevelingen te komen. In ISO 14040 worden deze fasen globaal behandeld en in andere delen van de ISO 14040 serie gedetailleerd uitgewerkt.

Details

ICS-code 13.020.10
Nederlandse titel Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Principes en raamwerk
Engelse titel Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen