Norm

NEN-EN-ISO 14064-2:2012 en

Broeikasgassen - Deel 2: Specificatie met richtlijnen voor kwantificering, monitoring en verslaglegging van verbeteringen inzake emissiereducties of verbeteringen in de verwijdering van broeikasgassen op projectniveau

124,99

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 29
Gepubliceerd op 01-03-2012
Taal Engels
ISO 14064-2 geeft richtlijnen voor kwantificering, monitoring en verslaglegging van verbeteringen inzake emissiereducties of verbeteringen in de verwijdering van broeikasgassen op projectniveau.

De drie delen van ISO 14064-serie geven eisen en richtlijnen voor monitoring en verificatie van de uitstoot van broeikasgassen. Het zijn belangrijke, mondiaal geharmoniseerde instrumenten voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, een doelstelling die ook is vastgelegd in het Kyotoprotocol.

Details

ICS-code 07.060
13.020.40
13.040.01
Nederlandse titel Broeikasgassen - Deel 2: Specificatie met richtlijnen voor kwantificering, monitoring en verslaglegging van verbeteringen inzake emissiereducties of verbeteringen in de verwijdering van broeikasgassen op projectniveau
Engelse titel Greenhouse gases - Part 2: Specification with guidance at the project level for quantification, monitoring and reporting of greenhouse gas emission reductions or removal enhancements
Vervangt
Normatieve verwijzingen
  • 768/2008/EG,

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen