Norm

NEN-EN-ISO 14182:2000 en

Diervoeders - Bepaling van het gehalte aan resten van organofosforpesticiden - Gaschromatografische methode

79,70 96,44 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 18
Commissie Diervoeder
Gepubliceerd op 01-02-2000
Taal Engels
Specificeert een methode voor de bepaling van organofosfor verbindingen afkomstig van pesticide residuen. De methode is toepasbaar en gevalideerd voor residuen die een van de onderstaande pesticiden bevatten: azinphos-ethyl, azinphos-methyl, bromophos, carbophenothion, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, diazinon, dimethoate, ethion, fonofos, malathion, methidathion, parathion, parathion-methyl, pirimiphos-ethyl and pirimiphos-methyl. De grenswaarde voor de bepaling van deze organofosfor verbindingen is 0,01 µg/g.

Details

ICS-code 65.120
Nederlandse titel Diervoeders - Bepaling van het gehalte aan resten van organofosforpesticiden - Gaschromatografische methode
Engelse titel Animal feeding stuffs - Determination of residues of organophosphorus pesticides - Gas chromatographic method
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen