Norm

NEN-EN-ISO 14253-1:1998 en

Geometrische productspecificaties (GPS) - Keuring door meting van werkstukken en meetapparatuur - Deel 1: Beslissingsregels voor het aantonen van overeenstemming of geen overeenstemming met de specificaties

  • Deze norm is ingetrokken sinds 09-09-2013

79,70 96,44 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 14
Commissie Productgeometrie
Gepubliceerd op 01-12-1998
Taal Engels
Legt de regels vast voor het vaststellen van de overeenstemming of niet-overeenstemming van de eigenschappen van een bepaald werkstuk of meetmiddel met een gegeven tolerantie (voor een werkstuk) of de grenswaarden van maximaal toelaatbare afwijkingen (voor een meetmiddel), waarbij met de meetonzekerheid rekening wordt gehouden. Zij geeft ook aan wat men moet doen in gevallen waarbij een duidelijke beslissing (overeenstemming of niet-overeenstemming met de specificatie) niet kan worden genomen, d.w.z. indien het meetresultaat binnen het onzekerheidsgebied valt dat rondom de gespecificeerde grenswaarden ligt. Dit deel is van toepassing op specificaties die in algemene GPS-normen zijn gedefinieerd, d.w.z. de normen die door ISO/TC 213 zijn opgesteld, insluitend: - werkstukspecificaties (gwoonlijk als tolerantiegrenzen gegeven), en - meetmiddelspecificaties (gewoonlijk als maximaal toelaatbare afwijkingen gegeven). Zij kan ook van toepassing zijn voor andere specificaties dan de in verband met de algemene GPS-normen gedefinieerde specificaties. Dit deel is niet van toepassing voor de keuring met grensmaatkalibers. Keuring met grensmaatkalibers is beschreven in ISO/R 1938.

Details

ICS-code 17.040.10
17.040.40
Nederlandse titel Geometrische productspecificaties (GPS) - Keuring door meting van werkstukken en meetapparatuur - Deel 1: Beslissingsregels voor het aantonen van overeenstemming of geen overeenstemming met de specificaties
Engelse titel Geometrical Product Specification (GPS) - Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment - Part 1: Decision rules for proving conformance or non-conformance with specifications
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen