Norm

NEN-EN-ISO 14688-1+A1:2013 nl

Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - Deel 1: Identificatie en beschrijving

Volledig inclusief:

  • Deze norm is ingetrokken sinds 17-03-2016

122,56 148,30 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 22
Gepubliceerd op 01-10-2013
Taal Nederlands
Dit deel van ISO 14688 stelt samen met ISO 14688-2 de grondslagen vast voor de identificatie en classificatie van grond op basis van de materiaal- en massa-eigenschappen die het meest gangbaar zijn voor grond voor constructieve doeleinden. De van belang zijnde kenmerken kunnen verschillen en daarom kunnen voor specifieke projecten of materialen meer gedetailleerde onderverdelingen van de beschrijvende en classificerende termen geschikt zijn. De algemene identificatie en beschrijving van grond is gebaseerd op een flexibel systeem voor direct gebruik (in het veld) door ervaren personen. Het betreft zowel materiaal- als massa-eigenschappen (kwalitatieve en kwantitatieve),, bepaald op basis van visuele en manuele technieken. De individuele kenmerken voor het identificeren van grond en de beschrijvende termen die worden gebruikt zijn, met inbegrip van de kenmerken die betrekking hebben op de resultaten van in het veld uitgevoerde proeven vastgelegd. Dit deel van ISO 14688 is van toepassing op natuurlijke gronden in situ, vergelijkbare kunstmatig materiaal in situ, en gronden die door de mens zijn aangebracht. ISO 14689 omvat de identificatie en beschrijving van gesteente. De identificatie en classificatie van grond voor bodemkundige doeleinden, alsook van metingen uitgevoerd ten behoeve van bodembescherming en voor het reinigen van vervuilde terreinen, wordt behandeld in ISO 11259.

Details

ICS-code 93.020
Nederlandse titel Geotechnisch onderzoek en beproeving - Identificatie en classificatie van grond - Deel 1: Identificatie en beschrijving
Engelse titel Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil - Part 1: Identification and description
Vervangt
Vervangen door
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen