Norm

NEN-EN-ISO 15607:2003 nl

Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen - Algemene regels

133,80

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 19
Commissie Lassen en verwante processen
Gepubliceerd op 01-12-2003
Taal Nederlands
Maakt deel uit van een reeks normen. Bijlage A geeft details van deze reeks normen, bijlage B geeft een schema voor de toepassing van deze normen en bijklage C geeft een stroomschema voor het opstellen en goedkeuren van een WPS. Deze norm geeft algemene regels voor het opstellen en goedkeuren van lasmethoden voor metalen. Deze norm verwijst ook naar cverschillende andere normen voor gedetailleerde regels voor bijzondere toepassingen. Deze norm is van toepassing op handmatig, gemechaniseerd en geautomatiseerd lassen. Lasmethoden worden goedgekeurd door te voldoen aan een of meer goedkeuringsrapporten van lasmethoden (WPQR). Het gebruikmaken van een bepaalde manier van goedkeuren is vaak een eis van een toepassingsnorm. Goedkeuring van een pWPS op meer dan een manier wordt niet aanbevolen. Er wordt van uitgegaan dat lasmethodebeschrijvingen in de productie worden gebruikt door vakbekwame lassers, gekwalificeerd volgens het van toepassing zijnde deel van EN 287 of EN ISO 9606 of door vakbekwaam bedieningspersoneel, gekwalificeerd volgens EN 1418.

Details

ICS-code 25.160.10
Nederlandse titel Beschrijven en goedkeuren van lasmethoden voor metalen - Algemene regels
Engelse titel Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - General rules
Vervangt
Normatieve verwijzingen
  • 87/404/EEG, Drukvaten van eenvoudige vorm

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen