Norm

NEN-EN-ISO 22301:2014 en

Maatschappelijke veiligheid - Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit - Eisen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-11-2019

118,48 129,14 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 24
Gepubliceerd op 01-08-2014
Taal Engels
NEN-EN-ISO 22301 voor BCM specificeert eisen voor het plannen, inrichten, implementeren, uitvoeren, monitoren, beoordelen, onderhouden en continu verbeteren van een gedocumenteerd managementsysteem, ter bescherming tegen, verkleining van de kans op, voorbereiding op, reactie op en herstel van verstorende incidenten wanneer deze zich voordoen. De eisen in deze internationale norm zijn algemeen en bedoeld om van toepassing te zijn voor alle organisaties, of delen daarvan, ongeacht type, omvang of aard van de organisatie. De mate waarin deze eisen van toepassing zijn, is afhankelijk van de complexiteit van de organisatie en van de omgeving waarin zij opereert. Deze internationale norm heeft niet tot doel een uniforme structuur op te leggen voor een managementsysteem voor bedrijfscontinuïteit (BCMS), maar om een organisatie in staat te stellen een BCMS te ontwerpen dat op haar behoeften is afgestemd en dat voldoet aan de eisen van haar belanghebbenden. Deze behoeften worden gevormd door wettelijke, regelgevende, organisatie- en branchespecifieke eisen, producten en diensten, uitgevoerde processen, omvang en structuur van de organisatie en de eisen van haar belanghebbenden. Deze internationale norm is van toepassing op organisaties van elk type en van elke omvang die: a) een BCMS willen inrichten, implementeren, onderhouden en verbeteren, b) naleving van het vastgestelde beleid voor bedrijfscontinuïteit willen bewerkstelligen, c) conformiteit aan anderen willen aantonen, d) certificatie/registratie van het BCMS door een geaccrediteerde certificatie-instelling willen verkrijgen, of e) zelf de naleving van deze internationale norm vast willen stellen en daarvan een eigen verklaring willen opstellen. Deze internationale norm kan worden gebruikt om vast te stellen in hoeverre een organisatie in staat is te voldoen aan haar eigen behoeften en verplichtingen met betrekking tot bedrijfscontinuïteit.

Details

ICS-code 03.100.01
Nederlandse titel Maatschappelijke veiligheid - Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit - Eisen
Engelse titel Societal security - Business continuity management systems - Requirements
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen