Norm

NEN-EN-ISO 7396-1:2007 nl

Pijpleidingsystemen voor medische gassen - Deel 1: Pijpleidingsystemen voor gecomprimeerde medische gassen en vacuüm

  • Deze norm is ingetrokken sinds 15-04-2016

224,52

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 156
Commissie Anesthesie- en beademingssystemen
Gepubliceerd op 01-04-2007
Taal Nederlands
Dit deel van ISO 7396 specificeert eisen voor het ontwerp, de installatie, werking, prestaties, documentatie, het testen en de inbedrijfstelling van pijpleidingsystemen voor gecomprimeerde medische gassen, gassen voor het aandrijven van chirurgische instrumenten en vacuüm in gezondheidszorginstellingen om de continue toevoer te waarborgen van het juiste gas en vacuüm via het pijpleidingsysteem. De norm bevat eisen voor distributiesystemen, pijpleidingdistributiesystemen, regelsystemen, monitoringsystemen, alarmsystemen en de niet-uitwisselbaarheid van onderdelen voor verschillende gassystemen. Dit deel van ISO 7396 is van toepassing op: pijpleidingsystemen voor de volgende medische gassen: zuurstof; lachgas; - medische lucht; - kooldioxide; - mengsels van zuurstof/lachgas (zie opmerking 1); b) pijpleidingsystemen voor de volgende gassen: - met zuurstof verrijkte lucht; - lucht voor het aandrijven van chirurgische instrumenten; - stikstof voor het aandrijven van chirurgische instrumenten; c) pijpleidingsystemen voor vacuüm. Dit deel van ISO 7396 is tevens van toepassing op: - uitbreidingen van bestaande pijpleidingdistributiesystemen; - wijzigingen aan bestaande pijpleidingdistributiesystemen; - wijzigingen of vervanging van distributiesystemen of bronnen.

Details

ICS-code 11.040.10
Nederlandse titel Pijpleidingsystemen voor medische gassen - Deel 1: Pijpleidingsystemen voor gecomprimeerde medische gassen en vacuüm
Engelse titel Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum
Vervangt
Wordt vervangen door
Gewijzigd door
Normatieve verwijzingen
  • 93/42/EEG, Medische hulpmiddelen

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen