Norm

NEN-EN-ISO 8178-4:1996 nl

Zuigermotoren met inwendige verbranding - Uitlaatgasmeting - Deel 4: Beproevingscycli voor verschillende motortoepassingen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 13-05-2014

133,80

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 24
Gepubliceerd op 01-09-1996
Taal Nederlands
Specificeert de beproevingscycli voor de meting en beoordeling van de gas- en partikeluitstoot door zuigermotoren met inwendige verbranding, gekoppeld aan een dynamometer. Onder voorbehoud van enkele beperkingen kan dit deel van ISO 8178 ook worden gebruikt voor metingen ter plaatse. De beproevingen moeten worden uitgevoerd bij stabiele werking van de motor, met behulp van beproevingscycli die representatief zijn voor gegeven toepassingen. Dit deel is van toepassing op zuigermotoren met inwendige verbranding voor mobiel, verplaatsbaar en stationair gebruik, met uitzondering van motoren voor motorvoertuigen die voornamelijk bestemd zijn voor gebruik op de weg. Het kan van toepassing zijn op motoren die bijvoorbeeld worden gebruikt voor grondverzetmachines, generatoreenheden en andere toepassingen. Voor motoren die worden gebruikt in machines die moeten voldoen aan aanvullende eisen (bijvoorbeeld: beroepsgezondheids- en veiligheidsvoorschriften, voorschriften voor krachtinstallaties) kunnen aanvullende beproevingsomstandigheden en speciale beoordelingsmethoden van toepassing zijn.

Details

ICS-code 13.040.40
27.020
Nederlandse titel Zuigermotoren met inwendige verbranding - Uitlaatgasmeting - Deel 4: Beproevingscycli voor verschillende motortoepassingen
Engelse titel Reciprocating internal combustion engines - Exhaust emission measurement - Part 4: Test cycles for different engine applications
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen