Norm

NEN-EN-ISO 9001:2008+C1:2009 nl

Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-10-2015

181,94 198,31 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 44
Commissie Kwaliteitsmanagement
Gepubliceerd op 01-09-2009
Taal Nederlands
Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer een organisatie: moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving; en zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, met inbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoen aan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving. ISO 9001 is dé internationaal geaccepteerde standaard voor Kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 geeft de eisen weer voor een kwaliteitsmanagementsysteem die door een organisatie gebruikt kunnen worden om klanttevredenheid te verhogen. Door te voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving. ISO 9001 kan ook door interne en externe partijen (waaronder certificatie-instellingen) gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie. Certificatie ISO 9001 is geschikt voor certificatie. Wat is een ISO 9001-certificaat? Een ISO 9001-certificaat is een door een onafhankelijke partij (certificatie-instelling) geleverd bewijs dat het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie voldoet aan alle eisen uit ISO 9001. In de brochure Sterker in de markt door kwaliteit’ (pdf) wordt uitgelegd wat kwaliteitsmanagement is en hoe u dat kunt toepassen om ervoor te zorgen dat uw producten en diensten steeds voldoen aan de eisen en wensen van uw klanten.

Details

ICS-code 03.100.70
03.120.10
Nederlandse titel Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen
Engelse titel Quality management systems - Requirements
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen