Norm

NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 nl

Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-01-2018

158,91 173,21 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 39
Gepubliceerd op 01-07-2005
Taal Nederlands
Deze internationale norm specificeert algemene eisen voor competentie inzake het uitvoeren van beproevingen en/of kalibraties, waaronder monsterneming. Hieronder vallen beproevingen en kalibraties die worden uitgevoerd met behulp van genormaliseerde methoden, methoden die niet genormaliseerd zijn en methoden die door het laboratorium zelf werden ontwikkeld. Deze internationale norm is van toepassing op alle organisaties die beproevingen en/of kalibraties uitvoeren. Hiertoe worden bijvoorbeeld gerekend laboratoria als eerste, tweede of derde partij, evenals laboratoria waar beproevingen en/of kalibraties deel uitmaken van inspecties en productcertificatie. Deze internationale norm is van toepassing op alle laboratoria, ongeacht het aantal werknemers of de reikwijdte of het toepassingsgebied van de beproevings- en/of kalibratie-activiteiten. In gevallen dat een laboratorium een of meer van de in deze norm besproken activiteiten niet uitvoert, zoals monsterneming en ontwerp/ontwikkeling van nieuwe methoden, zijn de eisen in de desbetreffende paragrafen niet van toepassing. De opmerkingen bij de tekst bevatten voorbeelden en richtlijnen, en dienen ter verduidelijking. Ze bevatten geen eisen en vormen geen integraal onderdeel van deze internationale norm. Deze internationale norm is bedoeld voor gebruik door laboratoria, voor de ontwikkeling van hun kwaliteitsmanagementsysteem en hun systemen voor administratieve en technische handelingen. De norm kan ook worden gebruikt door klanten van laboratoria, wetgevende instanties en accreditatie-instellingen voor het bevestigen of erkennen van de bekwaamheid van laboratoria. Deze internationale norm is niet bedoeld om gebruikt te worden als basis voor het certificeren van laboratoria. Het voldoen aan wettelijke voorschriften en veiligheidseisen voor werkzaamheden in laboratoria wordt in deze norm niet behandeld. Indien beproevings- en kalibratielaboratoria voldoen aan de eisen van deze internationale norm, hebben ze een kwaliteitsmanagementsysteem ingevoerd voor hun activiteiten met betrekking tot beproeving en kalibratie, dat ook voldoet aan de grondbeginselen van ISO 9001. Bijlage A bevat de overeenkomsten tussen deze internationale norm en ISO 9001. Deze internationale norm behandelt technische bekwaamheidseisen die niet in ISO 9001 worden behandeld.

Details

ICS-code 03.120.20
Nederlandse titel Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria
Engelse titel General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen