Norm

NEN-ISO 10001:2007 nl

Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen voor gedragscodes voor organisaties

105,00

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 24
Commissie Kwaliteitsmanagement
Gepubliceerd op 01-12-2007
Taal Nederlands
Deze internationale norm geeft richtlijnen voor het plannen, ontwerpen, ontwikkelen, implementeren, bijhouden en verbeteren van een gedragscode voor klanttevredenheid. Deze internationale norm is toepasbaar op productgerelateerde codes die toezeggingen van een organisatie aan haar klanten omvatten over het gedrag van de organisatie. Dergelijke toezeggingen en daarmee samenhangende bepalingen hebben tot doel de klanttevredenheid te verhogen. Bijlage A geeft eenvoudige voorbeelden van componenten van codes voor verschillende organisaties. Deze internationale norm is bedoeld voor elke organisatie ongeacht type, omvang of productaanbod, met inbegrip van organisaties die gedragscodes voor klanttevredenheid ontwerpen voor gebruik door andere organisaties. Bijlage C geeft richtlijnen die specifiek van toepassing zijn op kleine ondernemingen. Deze internationale norm bevat geen voorschriften omtrent de eigenlijke inhoud van de gedragscode voor klanttevredenheid. Ook bevat de norm geen aanbevelingen omtrent andere typen gedragscodes, zoals codes die de interactie betreffen tussen de organisatie en haar personeel of tussen de organisatie en haar leveranciers. Deze internationale norm is niet bedoeld voor certificering of contractuele doeleinden en heeft niet tot doel rechten of plichten te wijzigen die voortvloeien uit van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Details

ICS-code 03.120.10
Nederlandse titel Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen voor gedragscodes voor organisaties
Engelse titel Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for codes of conduct for organizations

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen