Norm

NEN-ISO 10003:2007 en

Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen voor geschiloplossing buiten organisaties

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-07-2018

125,90 152,34 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 34
Commissie Kwaliteitsmanagement
Gepubliceerd op 01-12-2007
Taal Engels
Deze internationale norm geeft richtlijnen aan de hand waarvan een organisatie een doeltreffend en doelmatig proces voor geschiloplossing kan plannen, ontwerpen, ontwikkelen, uitvoeren, bijhouden en verbeteren voor de afhandeling van klachten die niet door de organisatie zijn opgelost. Deze internationale norm is van toepassing op: - klachten die betrekking hebben op de producten van de organisatie die bedoeld zijn voor klanten of door klanten worden vereist, het proces van klachtenbehandeling of het proces van geschiloplossing - oplossing van geschillen die voortkomen uit landelijke of grensoverschrijdende zakelijke activiteiten, met inbegrip van geschillen die betrekking hebben op e-commerce. Deze internationale norm is bedoeld voor elke organisatie, ongeacht type, omvang of productaanbod, en behandelt: - richtlijnen om vast te stellen hoe en wanneer een organisatie in een programma van geschiloplossing kan participeren - richtlijnen voor de selectie van providers en het gebruik van hun diensten - betrokkenheid van de directie bij, en verbintenis tot, geschiloplossing en inzet van adequate middelen binnen de organisatie - minimaal benodigde middelen voor eerlijke, geschikte, transparante geschiloplossing - richtlijnen voor beheer van de participatie van een organisatie in geschiloplossing, en - bewaking, beoordeling en verbetering van het proces voor geschiloplossing. Deze internationale norm is echter niet bedoeld voor certificatie- of voor contractuele doeleinden. De norm is niet van toepassing op andere typen geschillen, zoals arbeidsconflicten. De norm is ook niet bedoeld om rechten of plichten als gevolg van toepassing zijnde wetten of voorschriften te wijzigen. Deze internationale norm is niet van toepassing op klachtenbehandeling binnen een organisatie.

Details

ICS-code 03.120.10
Nederlandse titel Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen voor geschiloplossing buiten organisaties
Engelse titel Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for dispute resolution external to organizations
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen