Norm

NEN-ISO 11014-1:1994 nl

Veiligheidsinformatieblad voor chemische produkten - Deel 1: Inhoud en volgorde van rubrieken

  • Deze norm is ingetrokken sinds 26-03-2009

60,24 72,89 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 7
Gepubliceerd op 01-11-1994
Taal Nederlands
Dit deel van ISO 11014 geeft informatie voor het samenstellen en tot stand brengen van een VIB. Deze norm definieert in het bijzonder - de algemene indeling van het VIB; - de 16 standaardtitels; - de nummering en de volgorde van deze 16 standaardtitels; - de punten die nodig zijn om een VIB in te vullen en de voorwaarden voor hun toepassing of gebruik. Dit deel van ISO 11014 definieert geen vast formaat, evenmin bevat het een werkelijk VIB om in te vullen. De aandacht wordt gevestigd op de verplichting van degene die een gevaarlijke stof of een gevaarlijk preparaat aan een beroepsmatige gebruiker binnen Nederland ter beschikking stelt, te voldoen aan de bepalingen van het Veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet milieugevaarlijke stoffen (Stb. 1993, 252). Dit besluit is de Nederlandse uitvoering van de EU Richtlijn 91/155/EEG houdende beschrijving en vaststelling van de wijze van uitvoering voor het systeem voor specifieke informatie inzake gevaarlijke preparaten krachtens artikel 10 van richtlijn 88/379/EEG van de Raad (PbEG L 76,1988). De aandacht wordt specifiek gevestigd op de verplichting het veiligheidsinformatieblad op te stellen in de Nederlandse taal en op het mogelijk bestaan van afwijkende nationale of lokale regelingen. Het wordt aanbevolen het veiligheidsinformatiebladenbesluit Wet Milieugevaarlijke stoffen bij het opstellen van een veiligheidsinformatieblad bestemd voor Nederlandse afnemers te raadplegen.

Details

ICS-code 71.100.01
Nederlandse titel Veiligheidsinformatieblad voor chemische produkten - Deel 1: Inhoud en volgorde van rubrieken
Engelse titel Safety data sheets for chemical products - Part 1: Content and order of sections
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen