Norm

NEN-ISO 14015:2001 en

Milieumanagement - Milieubeoordeling van locaties en organisaties (EASO)

  • Deze norm is ingetrokken sinds 02-06-2010

98,05

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 19
Gepubliceerd op 01-12-2001
Taal Engels
ISO 14015 geeft richtlijnen voor het uitvoeren van zogenoemde milieugerichte due diligence onderzoeken die vaak worden uitgevoerd in het kader van bedrijfsovernames. Het gaat bij dergelijke onderzoeken om het in kaart brengen van het verband tussen de milieuaspecten van een locatie en/of organisatie, de daarmee samenhangende problemen en kansen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties. De uitkomsten van zo'n onderzoek zijn belangrijk voor een inschatting van de milieurisico's bij een bedrijfsovername en voor de waardebepaling van een organisatie. Zo vragen accountants steeds vaker om voorziene kosten voor milieusaneringen of waardevermindering van het bedrijf (bijvoorbeeld ten gevolge van aanwezige bodemverontreiniging) als post op de financiële balans op te nemen. De norm vervult een nuttige rol in een tijd van toenemende internationale bedrijfsovernames en de wereldwijd steeds strenger wordende milieuwet en -regelgeving. ISO 14015 legt de rollen en verantwoordelijkheden van de bij een EASO betrokken factoren vast. Er worden richtlijnen gegeven voor het plannen van een EASO: doelstelling, reikwijdte, definiëren van criteria en het onderzoeksplan. Vervolgens bevat de norm aanwijzingen voor het verzamelen, valideren en evalueren van informatie nodig voor het vaststellen van de milieu-issues. Deze methodieken lijken overigens sterk op degene die bij het uitvoeren van audits worden toegepast. Tenslotte wordt aangegeven wat voor overwegingen gelden bij het vaststellen van de zakelijke consequenties van de geïdentificeerde milieu-issues en worden richtlijnen voor de rapportage gegeven.

Details

ICS-code 13.020.10
Nederlandse titel Milieumanagement - Milieubeoordeling van locaties en organisaties (EASO)
Engelse titel Environmental management - Environmental assessment of sites and organizations (EASO)
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen