Norm

NEN-ISO 16889:2000 en

Hydraulische filters - Methode met meervoudig doorleiden voor de beoordeling van de filterprestaties van een filterelement

  • Deze norm is ingetrokken sinds 18-06-2008

131,28

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 46
Commissie Hydrauliek en pneumatiek
Gepubliceerd op 01-03-2000
Taal Engels
Specificeert een methode voor het beproeven van de filterprestaties van hydraulische filterelementen bij meervoudige doorvoer en continue toevoeging van verontreiniging; - een procedure voor het vaststellen van het verontreinigingsvermogen, van de kenmerken voor het verwijderen van de deeltjes, en van het drukverschil; - een beproeving die van toepassing is op filterelementen met een gemiddelde filterverhouding groter dan of gelijk aan 75 voor deeltjes met een omvang kleiner dan of gelijk aan 25 ┬Ám(c), en een uiteindelijk gravimetrisch niveau in het reservoir van minder dan 200 mg/l;- een beproeving met een "ISO Medium Test Dust Containment" (ISO-MTD) en een beproevingsvloeistof volgens bijlage A. Deze norm beoogt een beproevingsmethode te geven met reproduceerbare beproevingsgegevens om de filterprestatie te evalueren van een hydraulische filterelement zonder invloed van elektrostatische lading. Deze norm vervangt ISO 4572:1981.

Details

ICS-code 23.100.60
Nederlandse titel Hydraulische filters - Methode met meervoudig doorleiden voor de beoordeling van de filterprestaties van een filterelement
Engelse titel Hydraulic fluid power filters - Multi-pass method for evaluating filtration performance of a filter element
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen