Norm

NEN-ISO 22301:2012-06 en

Maatschappelijke veiligheid - Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit - Eisen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 04-08-2014

106,87

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 24
Gepubliceerd op 01-05-2012
Taal Engels
Iedere organisatie kan geconfronteerd worden met incidenten die de operationele bedrijfsvoering in gevaar brengen. Naast de directe schade ontstaat ook vertrouwensschade en zullen klanten mogelijk een andere leverancier zoeken als de bedrijfsvoering niet snel wordt hersteld. Veel onvoorbereide organisaties overleven een dergelijk incident niet.

De internationale norm Business Continuity, NEN-ISO 22301, geeft bedrijven een handvat om zo snel mogelijk van dergelijke incidenten te herstellen. Een organisatie die aan Business Continuïteit Management (BCM) werkt, beschikt over een continuïteitsplan met praktische aanwijzingen wat er rondom het incident gedaan moet worden.

Ook is er door regelmatige analyses en oefeningen kennis in de organisatie over essentiële processen en mitigerende maatregelen. Het geheel wordt in een ISO plan-do-check-act managementsysteem geborgd (bekend van ISO 9001).

Tot slot is BCM een kwaliteitssysteem waarmee men zich kan onderscheiden van de concurrentie. Overigens gaat het er niet alleen om de continuïteit van de eigen organisatie te borgen, maar ook om de continuïteit in de hele keten.

NEN-ISO 22301 leent zich bij uitstek tot een nadere invulling in verschillende branches en sectoren. Door deze norm toe te passen borgt u de bedrijfskritische processen in uw organisatie en bent u voorbereid op elke calamiteit.

Details

ICS-code 03.100.01
Nederlandse titel Maatschappelijke veiligheid - Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit - Eisen
Engelse titel Societal security - Business continuity management systems - Requirements
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen