Norm

NEN-ISO 45001:2018 nl

Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik

132,00 143,88 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 59
Commissie ISO 45001 OHS-managementsysteem
Gepubliceerd op 01-03-2018
Taal Nederlands

NEN-ISO 45001 specificeert eisen voor een managementsysteem voor gezond en veilig werken (G&VW) en geeft richtlijnen voor het gebruik ervan om organisaties in staat te stellen in veilige en gezonde werkplekken te voorzien door werkgerelateerd(e) letsel en gezondheidsproblemen te voorkomen en door proactief hun G&VW-prestaties te verbeteren. Dit document is van toepassing op elke organisatie die een G&VW-managementsysteem wil inrichten, implementeren en onderhouden om arbeidsomstandigheden te verbeteren, gevaren weg te nemen en G&VW-risico’s (met inbegrip van tekortkomingen van het systeem) te minimaliseren, G&VW-kansen te benutten en afwijkingen van het G&VW-managementsysteem in verband met haar activiteiten op te pakken. Dit document helpt een organisatie de met haar G&VW-managementsysteem beoogde resultaten te behalen. In overeenstemming met het G&VW-beleid van de organisatie omvatten de met een G&VW-managementsysteem beoogde resultaten: a) continue verbetering van G&VW-prestaties; b) het voldoen aan wettelijke en andere eisen; c) het bereiken van G&VW-doelstellingen. Dit document is van toepassing op elke organisatie, ongeacht omvang, soort en activiteiten. Het is van toepassing op de G&VW-risico’s onder het gezag van de organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met factoren als de context waarin de organisatie actief is en de behoeften en verwachtingen van haar medewerkers en andere belanghebbenden. In dit document staan geen specifieke criteria voor G&VW-prestaties, en ook is het niet voorschrijvend wat betreft het ontwerp van een G&VW-managementsysteem. Dit document stelt een organisatie in staat om via haar G&VW-managementsysteem andere aspecten van gezondheid en veiligheid, zoals het welzijn van medewerkers, te integreren. Dit document gaat niet in op onderwerpen als productveiligheid, materiële schade of milieu-effecten, behalve de risico’s ervan voor medewerkers en andere relevante belanghebbenden. Dit document kan in zijn geheel of deels worden gebruikt om G&VW-management stelselmatig te verbeteren. Aanspraak dat voldaan wordt aan dit document kan echter alleen worden gemaakt als alle eisen ervan zijn opgenomen in het G&VW-managementsysteem van een organisatie en aan al deze eisen, zonder enige uitzondering, wordt voldaan.

Details

ICS-code 03.100.01
13.100
Nederlandse titel Managementsystemen voor gezond en veilig werken - Eisen met richtlijnen voor gebruik
Engelse titel Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen