Norm

NEN-bundel 14:1991 nl

Normen voor maten en meten in de bouw

  • Deze norm is ingetrokken sinds 13-05-2014

98,30

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 216
Gepubliceerd op 01-06-1991
Taal Nederlands
De uitgave van deze bundel heeft als doel het aanschaffen en toepassen van de daarin opgenomen 13 normen en 1 praktijkrichtlijn te vergemakkelijken. Ze betreffen alle onderwerpen van maat- en meetsystematiek op bouwgebied. Ze hebben betrekking op: - het ontwerpen met behulp van modulaire coördinatie; - detaillering van de maatvoering van producten en aansluitingen met behulp van modulaire coördinatie en toleranties; - aanwijzingen voor het hanteren van toelaatbare maatafwijkingen bij het vervaardigen van bouwproducten, het stellen van bouwelementen en het uitzetten van maten op de bouwplaats; - maatcontrole, inbegrepen de meetmethoden en meetinstrumenten; - de aanduiding van modulaire maten, streefmaten en maximaal toelaatbare maatafwijkingen op tekeningen. Met de publikatie van NEN 2890 is de toepassing van modulaire coördinatie volgens NEN 6000 operationeel geworden, omdat er een verband is gelegd tussen modulaire maten en streefmaten. NEN 2890 sluit ook aan bij de normen voor de maximaal toelaatbare maatafwijkingen en bevat bijlagen die ook voor niet modulair ontworpen gebouwen kunnen worden gebruikt. De bundel bevat dus een compleet normenpakket dat is te hanteren in de bouwpraktijk, betreffend zowel de volgens NEN 6000 ontworpen gebouwen als de bouwwerken waarop geen modulaire coördinatie wordt toegepast.

Details

ICS-code 91.010.30
Nederlandse titel Normen voor maten en meten in de bouw
Engelse titel Standards for measures and measuring in construction

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen