Norm

NPR 1813:1990 nl

Ergonomie - Ergonomische uitgangspunten voor kantoormeubelen en aanwijzingen voor het gebruik - Toelichting bij NEN 1812 en NEN 2449

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-10-2000

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 12
Gepubliceerd op 01-12-1990
Taal Nederlands
Bij de opstelling van NEN 1812 "Ergonomische criteria voor kantoorstoelen. Eisen voor afmetingen en uitvoering. Meet- en beproevingsmethoden" en NEN 2449 "Ergonomische criteria voor kantoorwerktafels. Eisen voor afmetingen en uitvoering. Beproevingsmethoden" hebben de ergonomische uitgangspunten voor zittend werk centraal gestaan. De norm is opgesteld vanuit de behoefte om de ergonomische uitgangspunten een bredere toepassing in het ontwerp van kantoormeubelen te laten vinden. De voorkeur voor ergonomisch verantwoorde kantoormeubelen komt voort uit de ervaringen die gebruikers ondervinden met ergonomisch onjuist ontworpen meubelen, zowel in het kader van het werkcomfort als van de gezondheid (slechte werkhoudingen e.d.). In het eerste hoofdstuk van deze praktijkrichtlijn wordt aangegeven op welke onderwerpen van NEN 1812 en NEN 2449 deze NPR betrekking heeft. In het tweede hoofdstuk wordt nader ingegaan op de ergonomische uitgangspunten die ten grondslag hebben gelegen aan NEN 1812 en NEN 2449. In het derde hoofdstuk worden de belangrijkste taken, waarbij de kantoormeubelen worden gebruikt, behandeld. Deze taken hebben invloed op de keuze van de meest geschikte kantoormeubelen. Het vierde hoofdstuk gaat nader in op praktische aspecten van de meubelen, die geleid hebben tot ontwerp-aanbevelingen en eisen in NEN 1812 en NEN 2449. Tevens worden relevante onderdelen van de kantoorstoel en de kantoorwerktafel behandeld. Het vijfde hoofdstuk geeft aanwijzingen op welke manier de verschillende instelmogelijkheden van de meubelen moeten worden benut. Deze aanwijzingen zijn vooral van belang voor de gebruiker van de meubelen. Een handleiding voor de juiste instelling van de meubelen is opgenomen in bijlage B. In bijlage A worden lichaamsmaten van volwassen Nederlanders gegevens, geschat op basis van DIN 33402.

Details

ICS-code 13.180
97.140
Nederlandse titel Ergonomie - Ergonomische uitgangspunten voor kantoormeubelen en aanwijzingen voor het gebruik - Toelichting bij NEN 1812 en NEN 2449
Engelse titel Ergonomics - Ergonomic principles for office furniture and instruction for the use - Information guide to the standard NEN 1812 and NEN 2449
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen