Norm

NPR 1813:1999 Ontw. nl

Ergonomie - Ergonomische uitgangspunten voor kantoormeubelen en aanwijzingen voor het gebruik - Toelichting bij NEN 1812 en NEN 2449

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-10-2000

23,50

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 18
Gepubliceerd op 01-12-1999
Taal Nederlands
Deze NPR geeft toelichtingen op en aanwijzingen voor het gebruik van de in NEN 1812 en NEN 2449 behandelde kantoormeubelen. Bij de opstelling van NEN 1812 "Ergonomische criteria voor kantoorwerkstoelen - Eisen voor afmetingen en uitvoering - Meet- en beproevingsmethoden" en NEN 2449 "Ergonomische criteria voor kantoorwerktafels - Eisen voor afmetingen en uitvoering - Beproevingsmethoden" hebben de ergonomische uitgangspunten voor kantoorarbeid centraal gestaan. Gezien de ontwikkeling op dit gebied is er niet alleen gekeken naar traditioneel zittend werk, maar tevens naar andere vormen van werken (onder andere staand, thuis en gedeelde werkplekken). Deze praktijkrichtlijn is opgesteld vanuit de behoefte om de ergonomische uitgangspunten breder toe te passen in het ontwerp van kantoormeubelen. De voorkeur voor ergonomisch verantwoorde kantoormeubelen komt voort uit de ervaringen van gebruikers met ergonomisch onjuist ontworpen kantoormeubelen, zowel in het kader van efficiency en effectiviteit van het werk als in het kader van de gezondheid van de werknemer. Kantoorarbeid vormt een zeer groot en nog steeds toenemend deel van de totaal te verrichten arbeid; de gebruikersgroep van kantoormeubelen is daardoor zeer groot. De veranderingen in de werkprocessen van kantoorarbeid zijn relatief groot te noemen. Deze veranderingen en nieuwe inzichten in de ergonomie zijn de aanleiding geweest om de praktijkrichtlijn NPR 1813 tweede druk van december 1990 volledig te herschrijven. Naast deze richtlijn wordt aanbevolen de literatuur op behandelde gebieden waarnodig te raadplegen.

Details

ICS-code 13.180
97.140
Nederlandse titel Ergonomie - Ergonomische uitgangspunten voor kantoormeubelen en aanwijzingen voor het gebruik - Toelichting bij NEN 1812 en NEN 2449
Engelse titel Ergonomics - Ergonomic principles for office furniture and instruction for the use - Information guide to the standard NEN 1812 and NEN 2449
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen