Norm

NPR 1815:1994 nl

Toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimten - Voorbeelden van bouwkundige oplossingen, afgestemd op NEN 1814

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-2001

48,92 59,19 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 39
Gepubliceerd op 01-07-1994
Taal Nederlands
Deze Nederlanse Praktijkrichtlijn geeft voorbeelden van bouwkundige oplossingen en inrichtingen van ruimten ter bevordering van de toegankelijkheid van de gebouwde omgeving voor iedereen, maar met name voor personen met een lichamelijke stoornis of beperking, zodat wordt voldaan aan de functionele eisen voor toegankelijkheid, gesteld in NEN 1814. De praktijkrichtlijn is bedoeld voor toepassingen op gebouwen en buitenruimten inclusief woongebouwen doch exclusief woningen. Bij gebouwen en buitenruimten wordt er van uitgegaan, dat een persoon zonder hulp van derden ruimten moet kunnen betreden en van deze ruimten gebruik moet kunnen maken om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Tot deze ruimten worden, naast openbare gebouwen ook bijvoorbeeld bejaardentehuizen, winkels, entrees van woongebouwen, kerken en culturele centra gerekend.

Details

ICS-code 11.180.01
91.040.01
Nederlandse titel Toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimten - Voorbeelden van bouwkundige oplossingen, afgestemd op NEN 1814
Engelse titel Accessibility of buildings and environment - Examples of architectural solutions in accordance with NEN 1814
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen