Norm

NPR 2578:2013 nl

Beheer en onderhoud van LPG-, propaan- en butaaninstallaties

49,00 59,29 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 40
Commissie LPG, uitrusting en toebehoren
Gepubliceerd op 01-10-2013
Taal Nederlands
NPR 2578 geeft aanwijzingen voor installatie en gebruik van LPG-installaties in Nederland in overeenstemming met NEN-EN 12817 of NEN-EN 12819 met een maximuminhoud van 40 m3. Het betreft standaardinstallaties, bij bedrijven die niet onder het BRZO vallen of particulieren, voor het verhandelen of gebruik van LPG. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokken partijen bij het beheersen van de technische integriteit van LPG-installaties, inclusief toegepaste afzonderlijke apparatuur, (veiligheids)appendages en componenten, zijn opgenomen in onderhoudsschema’s (‘written schemes’) volgens NEN-EN 12817 of NEN-EN 12819. De onderhoudsschema’s zijn ontwikkeld als leidraad bij de uitvoering van overeengekomen activiteiten voor gebruiker, gasleverancier, installateur, onderhouds- en revisiebedrijf, keuringsinstellingen en (lokale) toezichthouders. In NEN-EN 12817 of NEN-EN 12819 wordt nagenoeg uitsluitend het onderhoud aan tanks behandeld. Om deze reden is er een apart hoofdstuk opgesteld voor het onderhoud aan leidingen. Deze NPR is van toepassing op standaard-LPG-installaties vallend binnen het onderwerp en toepassingsgebied van het WBDA.

Details

ICS-code 23.020.30
Nederlandse titel Beheer en onderhoud van LPG-, propaan- en butaaninstallaties
Engelse titel Management and maintenance of LPG, propane and butane installations
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen