Norm

NPR 2651:1984 nl

Handleiding bij de invoering in een organisatie van een meet- en kalibratiesysteem dat voldoet aan de voorwaarden van NEN 2649

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-05-2003

32,28 39,06 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 20
Commissie Kwaliteitsmanagement
Gepubliceerd op 01-03-1984
Taal Nederlands
Deze praktijkrichtlijn dient als handleiding voor het in een organisatie opzetten en op peil houden van een meet- en kalibratiesysteem, dat voldoet aan de voorwaarden van NEN 2649. Zoals in de inleiding en in paragraaf 2 van NEN 2649 kort is uiteen gezet heeft deze norm verschillende toepassingsmogelijkheden. In de eerste plaats vormt NEN 2649 een onmisbare aanvulling op de normen betreffende kwaliteitsborging, te weten NEN 2646, NEN 2647 en NEN 2648. In deze drie normen is namelijk een paragraaf opgenomen, getiteld "Beheersing van keurings- en meetmiddelen", waarin staat dat voor het kalibreren van deze middelen een meet- en kalibratiesysteem moet worden toegepast dat voldoet aan de in NEN 2649 vastgelegde voorwaarden. Wordt NEN 2649 toegepast in het kader van bovengenoemde kwaliteitsborgingsnormen dan is paragraaf 4.2 niet van toepassing. In de tweede plaats wordt NEN 2649 gehanteerd door de Nederlandse Kalibratie Organisatie (NKO) in het kader van de bij evaluatie van meet- en kalibratiesystemen toegepaste toetsingscriteria. De overige in paragraaf 2 opgesomde toepassingsmogelijkheden: - basis voor contract, bestelopdracht of specificatie; - beoordeling door de leverancier van het eigen meet- en kalibratiesysteem behoeven geen nadere toelichting.

Details

ICS-code 03.120.10
Nederlandse titel Handleiding bij de invoering in een organisatie van een meet- en kalibratiesysteem dat voldoet aan de voorwaarden van NEN 2649
Engelse titel Guide for the implementation within an organization of a measurement and calibration system complying with the conditions of NEN 2649
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen